Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2  Interactive Learning διεξάγει εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων στο χειρισμό Η/Υ για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού της ACTA, Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής CCU (Certified Computer User) της ACTA είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για όλους τους διαγωνισμους του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ / ΕΝ ISO 17024 που του προσδίδει και διεθνή αναγνώριση.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού της ACTA το Interactive Learning προσφέρει:

  • Ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις

  • Χαμηλό κόστος

  • Εξετάσεις κάθε εβδομάδα

  • Δωρεάν επανεξέταση

  • Έκδοση πιστοποιητικού εντός 2 εργάσιμων ημερών

Πληροφορίες – εγγραφές

Interactive Learning

Ειρήνης & Δρίζη 1 (πεζόδρομος) Κοζάνη.

Τηλ. 24610-49116

e-mail: [email protected]