Την διακοπή της λειτουργίας του Γυμνασίου Καπνοχωρίου Κοζάνης στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020, λόγω σοβαρής βλάβης στο λέβητα θέρμανσης (έκρηξη λέβητα), καθώς και έλλειψης θέρμανσης στη σχολική μονάδα, αποφάσισε με την απόφαση 252/2020, ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.