Συναδέλφισσα, συνάδελφε σε ενημερώνουμε ότι,

στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας της 20ης Νοεμβρίου 2016 εκλέχτηκαν συνολικά τέσσερα (4) μέλη του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ  στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, τρία (3) μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και ένα (1) μέσω της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, ως εξής:

 

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:

Πρώτος εκλέγεται ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γρηγόρης Μπαρμπαγιάννης με 309 σταυρούς, με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ).

Δεύτερος εκλέγεται ο Φίλιππος Χουλιάρας γραμματέας της ΤΕ 6, με 178 σταυρούς επίσης με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ).

Πέμπτος εκλέγεται ο Ιωάννης Μάντζαρης μέλος της ΤΕ 2, με 80 σταυρούς με την Ανεξάρτητη Αριστερή Συσπείρωση Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών-Ναυπηγών.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εκλέγονται 3 συνάδελφοι του Ομίλου ΔΕΗ στην ίδια Επιστημονική Επιτροπή του ΤΕΕ, (η Επιτροπή είναι 5-μελής και τα μέλη της συμμετέχουν στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ).

Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών:

Τέταρτος εκλέγεται ο Στέργιος Μπουζίνης μέλος της ΤΕ 12, με 26 σταυρούς, με τη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί-Συνεργαζόμενοι (η Επιτροπή είναι 5-μελής και τα μέλη της συμμετέχουν στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ).

Ο Γραμματέας του Συλλόγου Πολυάνθης Συγγελάκης πλειοψήφησε με 191 σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Συνεργασίας Μηχανικών για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών και η συναδέλφισσα Μαρία Τολάκη πλειοψήφησε με 117 σταυρούς στο ψηφοδέλτιο της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί-Συνεργαζόμενοι για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αλλά δεν εκλέγονται όπως και οι άλλοι συνάδελφοι-φισσες που συμμετείχαν ως υποψήφιοι, στα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ,

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2016/RESULTS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2016/e_results

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ELECTIONS_2016/e_results/204.pdf

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ,

Click to access 207.pdf