Ο πρόεδρος της Μεσοποταμίας Kαστοριάς μιλάει για τη ζωή στην εν λόγω κωμόπολη 4 μέρες μετά την επιβολή της καραντίνας.