Χωρίς τη βοήθειά τους και κρίνοντας πως η Περιφερειακή Αρχή διαχειρίστηκε, το πρώτο διάστημα της κρίσεως, με τον κορωνοϊό, την κατάσταση, σε τοπικό επίπεδο, είναι βέβαιο πως ελάχιστα πράγματα θα είχαν γίνει από την πλευρά της. Οι Χ. Tσεβεκίδης, Ε. Τσαρίδης και Ε. Καζάκος είναι τα τρία πρόσωπα του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, που με δικές τους προτάσεις  – κι ενέργειες – προχώρησε η προμήθεια του πολύ σημαντικού μηχανήματος, για τη λειτουργία εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιούνται τα διαγνωστικά tests για τον κορωνοϊό. Μάλιστα, οι δύο από τους προαναφερόμενους, με “όπλο” το επιστημονικό τους υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους σε θέματα υγείας, είναι εκείνοι που, εθελοντικά (διατηρώντας χαμηλό προφίλ), σχεδιάζουν, καταρτίζουν αλλά και συντονίζουν μια σειρά από ενέργειες, που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, καλύπτοντας το κενό, της Αντιπεριφέρειας Υγείας, που, ενώ, αυτή την περίοδο, θα έπρεπε  να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με προτάσεις, πρωτοβουλίες και συνεχής ενημέρωση – μέσω των ΜΜΕ – στους πολίτες, έχει περιοριστεί στα τυπικά της απλής εκπροσώπησης και συμμετοχής σε συσκέψεις &  εμφανίσεις με τους υπολοίπους.