Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης προέγκρινε το Τεχνικό Δελτίο της Προτεινόμενης Πράξης του Δήμου Κοζάνης με τίτλο: «Oλοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Δήμου Κοζάνης με χρήση «έξυπνων» εφαρμογών»”, προϋπολογισμού 330.708 ευρώ (στο Ε.Π. της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας).

Το έργο, όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, σε παλαιότερη ανάρτηση του kozan.gr, στοχεύει στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους δημότες στη λογική των «έξυπνων πόλεων». Περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση και βελτίωση της καθημερινότητας του Δημότη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και την χρήση «έξυπνων» εφαρμογών μέσω κινητών συσκευών.

Εν συντομία το έργο θα περιλαμβάνει: Mobile εφαρμογή για τους Δημότες και διασύνδεση με την υφιστάμενη εφαρμογή «Γραμμή του Δημότη» μέσω της οποίας θα υποβάλλει αίτηση ο δημότης για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Η mobile εφαρμογή θα διασυνδεθεί πλήρως με την υφιστάμενη εφαρμογή που λειτουργεί εδώ και χρόνια ο Δήμος και βρίσκεται στην διεύθυνση https://gis.cityofkozani.gov.gr/portal/home/  εφαρμογή για τον δημότη μέσω της οποίας θα γίνεται πιστοποίηση χρήστη με Taxisnet κλειδί, θα υποβάλλει την αίτησή του για έκδοση πιστοποιητικών, θα λαμβάνει πρωτόκολλο της αίτησης και θα είναι σε θέση να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης είτε μέσω web, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου (από το Mobile application). Το σύνολο των αιτημάτων που λαμβάνουν πρωτόκολλο μέσω του συστήματος, θα δρομολογούνται στις υπηρεσίες του δήμου μέσω ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου. Ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα ενιαίο σύστημα διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας που θα διασυνδέει το portal του Δήμου, την υπηρεσία πρωτοκόλλου και όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται στον Δήμο με την διακίνηση και δρομολόγησή τους στα διάφορα τμήματα έως την πλήρη διεκπεραίωση τους. Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Αναφορών μέσω tablet που θα είναι εγκατεστημένα στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Για το σκοπό αυτό θα γίνει προμήθεια 30 tablets τα οποία θα εγκατασταθούν στα απορριμματοφόρα του Δήμου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της καθαριότητας (οδηγοί) καθώς θα είναι σε θέση κατά τη διάρκεια του δρομολογίου αποκομιδής, να δηλώνουν συμβάντα μέσα από το όχημα βελτιώνοντας άμεσα την εικόνα της πόλης.

kozan.gr