Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το σημαντικό ποσό των 3.515.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες Δήμου Βελβεντού» θα λάβει ο εν λόγω δήμος.  Η συγκεκριμένη απόφαση ένταξης, που δημοσιεύτηκε χθες 30/4, προέκυψε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ως Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019. Ο Δήμος Βελβεντού που θα είναι και φορέας υλοποίησης των έργων θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

kozan.gr

Ακολουθεί η λίστα με τα έργα – επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν με τα συγκεκριμένα χρήματα