Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, βασικό εργαλείο για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων αποτέλεσε η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η γνωστή παροχή των 800 ευρώ.

Είναι γεγονός ότι εξαιτίας της περιπτωσιολογίας που εμφανίζει η οικονομική δραστηριότητα και της έκτασης του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου, ήταν εύλογο να προκύψουν δυσλειτουργίες, δεδομένου ότι τα πληροφοριακά συστήματα δεν ήταν προσαρμοσμένα για την αντιμετώπιση τέτοιων εκτάκτων φαινομένων και γι’ αυτό απαιτούνταν παραμετροποιήσεις.

Το προηγούμενο διάστημα απασχόλησαν πολλές επιχειρήσεις της περιοχής μας αλλά και μεμονωμένους εργαζόμενους, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ήταν εφικτή η υποβολή αμοιβαίων δηλώσεων εργοδοτών – απασχολουμένων, προκειμένου οι τελευταίοι να δικαιωθούν της προβλεπόμενης αποζημίωσης. Τα ζητήματα αυτά κατ’ επανάληψη έθεσα αρμοδίως για την επίλυσή τους.

Ήδη, με εγκύκλιο της αρμόδιας Γραμματέα κ. Στρατινάκη αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις: της μεταβίβασης επιχείρησης, μεταφοράς προσωπικού, δανεισμού εργαζομένων, παρελθούσας ή τρέχουσας προσωρινής απασχόλησης, επίσχεσης εργασίας, εσφαλμένων καταχωρίσεων ή υποβολής χειρόγραφων δηλώσεων και περιπτώσεις πολλαπλών εργοδοτών.

Οι εργαζόμενοι και εργοδότες που εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο θα πρέπει να απευθυνθούν στους λογιστές τους, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να υποβάλλουν τις αναγκαίες δηλώσεις, για την τακτοποίηση των ζητημάτων τους.

Με την παραπάνω ρύθμιση κατοχυρώνεται πλέον και τυπικά το εμφανιζόμενο κενό στις περιπτώσεις έμμεσων εργοδοτών, για το οποίο είχα δεσμευτεί εγγράφως στους επαγγελματίες της εστίασης και όχι μόνο, τους οποίους και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.

Με αφορμή την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εξαίρετους οικονομολόγους – λογιστές της περιοχής μας, με τους οποίους όλο αυτό το διάστημα έχω συνεχείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση των αναφυόμενων θεμάτων, κατά την εφαρμογή των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Είναι και αυτοί επαγγελματίες που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή, εισέπραξαν μεγάλη πίεση στο στάδιο της εξατομικευμένης εφαρμογής των μέτρων και μας εφοδίασαν με την τεχνογνωσία και τις προτάσεις τους. Χωρίς τη συνδρομή τους θα ήταν ομολογουμένως αδύνατη η εφαρμογή των δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.


Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Π.Ε. Κοζάνης