Η Πτολεμαιδα και τμήμα του κάμπου της Εορδαίας βαμμένος στα κιτρινοπράσινα – γνώριμα χρώματα – όπως αποτυπώθηκε σήμερα από τον φακό του δορυφόρου Sentinel 2 του προγράμματος Copernicus που τρέχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος από ύψος περί τα 780χλμ…

Γιώργος Βασιλειάδης (Προγνώστης καιρού)