Στο πλαίσιο των ενεργειών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας που έχει πληγεί από την πανδημία, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή πρόκειται να δημοσιεύσει το προσεχές χρονικό διάστημα τρεις προσκλήσεις (ΠΕΠ Δ.Μ 20142020) που έχουν ως κύριο στόχο να λειτουργήσουν βοηθητικά στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η μία εκ των προσκλήσεων αφορά την εξωστρέφεια συμπεριλαμβανομένων και υποδομών όπως εξοπλισμός και δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής κ.α. Η δεύτερη πρόσκληση θα αφορά στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με δημιουργία e-shop κ.α. Και τέλος, μία πρόσκληση που αφορά στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω θα γνωστοποιηθούν αναλυτικά το προσεχές διάστημα με κύρια στόχευση από μέρους της περιφερειακής αρχής να ανακουφίσει, να βοηθήσει και να στηρίξει τις επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη για τα παγκόσμια δεδομένα κατάσταση.