Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Κυβέρνησης, αυτή της «ένταξης των Ελλήνων Αγροτών στο Ταμείο Εγγυοδοσίας για ευνοϊκό καθεστώς ενισχύσεων» ήρθε να προστεθεί, μαζί με όλες τις υπόλοιπες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του σχετικού κονδυλίου που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, σε σύνολο 2,25 δις ευρώ και αφορά στην επιδότηση της προμήθειας των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα συμφώνησε να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς ενισχύσεων και οι αγρότες επιτυγχάνοντας τη μείωση του κόστους δανεισμού με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας η οποία την παρούσα χρονική στιγμή είναι επιβεβλημένη.