Πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ. της Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των κάτωθι Κ.Ε.Σ.Υ.:

 

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις (οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης) θα αποστέλλονταιηλεκτρονικά στο email της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: [email protected], από την Πέμπτη 07-05-2020 έως και τη Δευτέρα 11-05-2020.