Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας για την παραχώρηση των υφισταμένων κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης που βρίσκεται στην Λευκόβρυση, για τα επόμενα 25 έτη, με σκοπό τη χρήση τους για κοινωφελή σκοπό. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο το οποίο περιλαμβάνει εργαστηριακές αίθουσες, παρασκευαστήρια, γραφεία διοίκησης, βοηθητικούς χώρους, συνολικού εμβαδού περίπου 8.048 τ.μ.. Η παραχώρηση γίνεται για την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής για κτηνιατρική έρευνα. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η δημιουργία ενός “κέντρου αριστείας”, γύρω από τον άξονα της Αγροδιατροφής. Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας σκοπεύει να επαναδραστηριοποιήσει τη συγκεκριμένη δομή αρχικά μέσω της αξιοποίησής της στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg – IPA CBC Greece-Albania, “Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development” (Ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα στον τομέα της κτηνοτροφίας και προστασία της υγείας για βιώσιμη αγροτική οικονομική ανάπτυξη) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρειά μας με συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕΘ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Στο πλαίσιο του εν λόγω ερευνητικού έργου έχουν σχεδιαστεί δράσεις που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση δειγμάτων από εκτροφές παραγωγικών ζώων της Περιφέρειας αλλά και συνοριακών περιοχών της Αλβανίας, με σκοπό τη περιγραφή των νοσημάτων και των επιπτώσεων αυτών στην υγεία/ευζωία των ζώων αλλά και στην παραγωγικότητα των εκτροφών. Με βάση τα αποτελέσματα θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μέσα από την εφαρμογή ειδικών εξατομικευμένων προγραμμάτων πρόληψης/αντιμετώπισης των νοσημάτων στοχεύοντας στο οικονομικό όφελος των παραγωγών και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας.

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του εν λόγω κτηρίου θα αξιοποιηθούν ώστε να συνεισφέρουν σημαντικά στην ολοκλήρωση του έργου αλλά και στην υλοποίηση άλλων ήδη προγραμματισμένων δράσεων σε συνεργασία με το εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό του το Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕΘ). Αίθουσα του κτηρίου θα διαμορφωθεί καταλλήλως για εκπαιδευτικές δράσεις σε παραγωγούς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων ώστε να μεταφερθεί σε αυτούς η τεχνογνωσία και η επιστημονική γνώση που απαιτείται για να παράξουν και να προωθήσουν στην αγορά πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και τα αποτελέσματα από τα ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα στο χώρο θα υλοποιούνται εξειδικευμένα σεμινάρια επιστημόνων του κλάδου της Αγροδιατροφής ώστε να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους. Στον αύλειο χώρο του κτιρίου θα πραγματοποιούνται workshop, βιωματικά εργαστήρια , επιδείξεις. Ειδικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί ως εκθετήριο και ως χώρος υποδοχής επιχειρηματιών από άλλες περιοχές με σκοπό τη συνεχή δικτύωση και αύξηση της εξωστρέφειας. Στο κτήριο θα συμπεριλαμβάνεται και χώρος εξοικείωσης των αγροτών με τις σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να υποστηριχθεί με τρόπο συστηματικό η έξυπνη γεωργία.

kozan.gr