Ένας Δημότης μου γράφει στις 23 Φεβρουαρίου στέλνοντας τις παρακάτω φωτογραφίες:

-Είναι έργο του Δήμου.. Είναι δρόμος που δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 7 χρόνια. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Έχουν γίνει και ατύχημα. Ευχαριστώ.

Η πληροφορία είναι πλούτος και πρόβλημα είναι ότι έχει λύση.

Σήμερα πήρα από τον ίδιο Δημότη τις δύο παρακάτω φωτογραφίες.

Είναι φανερό ότι το πρόβλημα είχε λύση.Απλά έπρεπε να περάσουν επτά χρόνια.