Με τα νέα προστατευτικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού GOVID-19 υποχρεώνονται οι καταστηματάρχες στους υπαίθρους χώρους να αραιώσουν σημαντικά τα τραπεζοκαθίσματά τους, με συνέπεια να εξυπηρετούν περίπου το 50% των πελατών της πρότερης συνήθους κατάστασης. Το θέμα, έπειτα κι από επιστολή του βουλευτή Κοζάνης, Μ. Παπαδόπουλου, τέθηκε  στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού στις 4/5.

Όπως διατυπώθηκε, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής,  η κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων στο ιστορικό κέντρο του Βελβεντού, όπου κατ’ εξοχήν βρίσκονται οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευχέρεια κατάληψης πρόσθετου χώρου. Κάθε περαιτέρω ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα είναι εις βάρος του διαθέσιμου χώρου για το κοινό. Η προσαύξηση τετραγωνικών μπορεί να γίνει αποκλειστικά α) στο χώρο της κεντρικής πλατείας στην οποία σήμερα με βάση τις εκδοθείσες άδειες καταλαμβάνεται περίπου το 40% του κοινόχρηστου χώρου και β) στο χώρο της πλατείας «Πλάτανος» (ανατολικό και δυτικό τμήμα) στην οποία σήμερα με βάση τις εκδοθείσες άδειες καταλαμβάνεται περίπου το 40% του κοινόχρηστου χώρου.

Αυτό που προτάθηκε ήταν να επεκταθεί το ανώτερο προβλεπόμενο από το νόμο ποσοστό, δηλαδή να διατεθεί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις χώρος ίσος με το 10% του συνολικού χώρου, ώστε η συνολική κάλυψη να φτάσει στο νόμιμο όριο κατάληψης του 50% και μόνον για την περίοδο που θα ισχύουν τα μέτρα. Επίσης τονίστηκε ότι στην περίπτωση της οδού Ειρήνης & Φιλίας τις ώρες που λειτουργεί ως πεζόδρομος δεν υπάρχει ευχέρεια χώρου για επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη προσπέλασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ΑμεΑ κ.λ.π.) πλάτους 3,5 μ. που πρέπει να παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της.

Εν τέλει το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τη διάθεση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό 10% α) στην κεντρική πλατεία και β) στην πλατεία «Πλάτανος»και στα δύο τμήματα κι εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οπότε και θα τροποποιηθούν οι υφιστάμενες σημερινές άδειες.

kozan.gr