ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο υπογραφών παραγωγών περιοχής Μεσόβουνου Βερμίου με το οποίο ζητούν τη δίκαιη αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες τους από τη χαλαζόπτωση της 16/6/2019.

Αθήνα 15/5/2020

Οι καταθέτοντες βουλευτές