Μια ακόμη καινοτομία προωθείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. Συγκεκριμένα, με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία της χώρας θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου στον ιστότοπο www.gov.gr και στην κατηγορία Εκπαίδευση Εγγραφή σε σχολείο Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. 

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016, ενώ οι εγγραφές πρoνηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες χρήσης της εφαρμογής από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγεία και από Γονείς/Κηδεμόνες παρέχονται στα συνημμένα αρχεία.

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας