Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, αντίτιμο, για την παραχώρηση της χρήσης κτιριακών υποδομών του, θεσπίζει το ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» Δήμου Εορδαίας. Μέχρι τώρα, η παραχώρηση στους ενδιαφερόμενους γινόταν κατόπιν αιτήσεώς τους χωρίς να καταβάλλουν κάποιο ποσό.

Αυτοί που εξαιρούνται της καταβολής αντιτίμου αποζημίωσης χρήσης είναι οι αιτήσεις από/για:

1) Εκπαιδευτικών δημοσίων ιδρυμάτων (Ιδιωτικές σχολές, ωδεία και λοιπά συναφή, υποχρεούνται στην καταβολή αποζημίωσης χρήσης).

2) Εκδηλώσεις του Δήμου Εορδαίας, των δημοτικών εταιρειών και επιχειρήσεων, των ωδείων και χορωδιών του Δήμου.

3) Εκδηλώσεις δημοσίων φορέων που εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.

kozan.gr