Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων | ΝΕΟ – ELEARNING | Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης & δια βίου μάθησης VOLTEROS διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Πρόκειται για το απαραίτητο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ; Το εν λόγω Σεμινάριο (διάρκειας 100 ωρών) είναι η ευκαιρία σας. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε τη δυνατότητα να διδάσκετε σε τάξεις ενηλίκων, μην χάνετε άλλο χρόνο.

Το νέο E-Learning Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων δίνει έμφαση στις εκπαιδευτικές τεχνικές. Επίσης, δίνει έμφαση στον σχεδιασμό, την παρουσίαση & την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Πώς σας προετοιμάζει; Μέσα από το θεωρητικό και το πρακτικό σκέλος του Σεμιναρίου, μαθαίνετε πώς θα ανταποκριθείτε με επιτυχία στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Το ΚΔΒΜ 2 VOLTEROS, αφουγκραζόμενo τις νέες συνθήκες που ορίζει η πανδημία του κορονοϊού στην Ελλάδα, στηρίζει και προωθεί την εξ αποστάσεως μάθηση.

Γι’ αυτό ακριβώς το Σεμινάριο διεξάγεται με online εργαλεία (σύγχρονη & ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Θεματικές ενότητες
Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων
 3. Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 4. Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 5. Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 6. Διαπολιτισμικότητα
 7. Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 8. Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 9. Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών
 10. Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 1. Εκπαιδευτές Ενηλίκων – εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
 2. Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και
 3. Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 4. Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
Σε τι πιστοποιούμαι
 • Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)
 • Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 24610 28197 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας
http://iekvolteros.gr/επικοινωνια.html.

Επιπλέον, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο [email protected]