Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και φέτος – αυτή την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για όλους χρονιά – διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης Μηχανογραφικού για το 2020 , σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Labora και ομιλητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Κότιο .

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου , 4ο πεδίο 17.00 – 19.00 και 1ο πεδίο 19.00 – 21.00 και την Τετάρτη 1 Ιουλίου , 3ο πεδίο 17.00 – 19.00 και 2ο πεδίο 19.00 – 21.00 .

Τα σεμινάρια είναι ξεχωριστά για κάθε επιστημονικό πεδίο και θα γίνει αναφορά στα εξής :

  • Επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολό τους και διαχωρισμό των τμημάτων σε ομάδες .

  • Διαφορές μεταξύ τμημάτων .

  • Νέα δεδομένα μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι.

  • Μετεγγραφές , ειδικές κατηγορίες κ.λ.π.

  • Πορεία των βάσεων και δεδομένα .

  • Ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού .

  • Επαγγέλματα του μέλλοντος μετά τον κορονοϊό .

  • Ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών .

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μαθητές Γ΄ Λυκείου και τους γονείς τους , αλλά και σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου , για να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα επόμενα χρόνια .

Οι μαθητές μπορούν να απευθυνθούν στις γραμματείες των φροντιστηρίων του Συλλόγου για τον τρόπο σύνδεσης στο σεμινάριο .

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.ΔΥ.Μ