Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο «Αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού». Μέχρι τώρα έχουν κατασκευαστεί τα τοιχία αντιστήριξης στα σημεία κατάπτωσης του οδοστρώματος, τμήμα του τεχνικού συλλογής όμβριων υδάτων και έχουν ασφαλτοστρωθεί περίπου 5 χλμ του δρόμου (χωρίς διαγράμμιση*).

 Ανάδοχος του έργου είναι η «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Κοζάνη, έναντι συνολικού ποσού 502.301,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

drrymntrig28620 1

drrymntrig28620 2

drrymntrig28620 3drrymntrig28620 4

ΥΓ. Εκτός εργολαβίας είναι το επίμαχο σημείο όπου σημειώνεται διολίσθηση του εδάφους και υπάρχει στένωση του οδοστρώματος, ένα (1) χλμ περίπου από τη διασταύρωση Τριγωνικού.

drrymntrig28620 5

mikrovalto.gr