Σήμερα 6 Ιουλίου 2020 γίνεται Ανάρτηση Κτηματολογικών στοιχείων και αφορά τους ΟΤΑ Καρυδίτσας, Κρόκου, Λευκόβρυσης, Κοίλων, Μελισσίων, Νέας Καρδιάς και Προαστίου της Π.Ε. Κοζάνης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι 2 μήνες δηλ. μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020 για τους κατοίκους εσωτερικού και 4 μήνες δηλ. μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020 για τους κατοίκους εξωτερικού.

Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει ήδη παραλάβει φάκελλο με τα στοιχεία όλων των ακινήτων του.

Είναι σκόπιμο να γίνει σχολαστικός έλεγχος των αποσπασμάτων χάρτη και λοιπών στοιχείων στη φάση της ανάρτησης γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία του κάθε πολίτη να υποβάλλει τις ενστάσεις του, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του.

Εάν συμφωνεί με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια.

Εάν δεν συμφωνεί με κάποια από τα στοιχεία, μπορεί να υποβάλλει:

  • Αίτηση προδήλου σφάλματος, εάν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (π.χ. λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας).

  • Αίτηση διόρθωσης – Ένσταση, εάν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (π.χ. εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας).

Μετά τη διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων θα αναμορφωθούν τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες και θα πραγματοποιηθούν οι Αρχικές Εγγραφές του Κτηματολογίου. Η διαδικασία διόρθωσης των Αρχικών Εγγραφών είναι διαδικασία σαφώς πιο δύσκολη και πολυδάπανη από την υποβολή αίτησης διόρθωσης ή ένστασης στη φάση της Ανάρτησης.

Η συμπλήρωση της ένστασης είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με προσοχή και καλό είναι να γίνεται με την επιστημονική υποστήριξη ειδικών όπως είναι και οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα δήλωση, μπορούν σε αυτό το διάστημα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (εκτός του αρχικού παραβόλου) να εγγράψουν το δικαίωμά τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Φώτης Ριζόπουλος