Τα προβλήματα των επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης και των εμπορικών καταστημάτων αποτέλεσαν θέμα συζήτησης σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κοζάνης τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 .
Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Νίκος Σαρρής και ο Γραμματέας κ. Ευθύμιος Χασιώτης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, ο επιχειρηματίας και επίτιμος Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Γεώργιος Σβώλης, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Ιδιόκτητου Σωματείου Καφεζαχαροπλαστείων Κοζάνης «Ο ΕΡΜΗΣ».
Αφού έγινε περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή των προβλημάτων του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου, ο Πρόεδρος κ. Σαρρής αναφέρθηκε σε μία σειρά ενεργειών και επαφών που έχει ξεκινήσει το Επιμελητήριο Κοζάνης με την Κυβέρνηση, πολιτικούς παράγοντες της περιοχής και φορείς, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας και δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Η ανάγκη άμεσης κρατικής παρέμβασης με ειδικό σχεδιασμό για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν ένα από τα ζητήματα που επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ενώ τονίστηκε ότι θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να παρέμβουν ώστε να εξασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία όσο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.