Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με θέματα:

1: Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στο πρόγραμμα ̎ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ̎.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

2: Έγκριση σύναψης συνεργασίας με το Σωματείο Διάζωμα για την αξιοποίηση Ο.Χ.Ε. Λιμνών.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

3: α) Ανάκληση της α/α 81/19 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και

β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης, για την εκτέλεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

γ) Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

δ) Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

4: Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», προϋπολογισμού : 2.200.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

5: Κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόριος Τσιούμαρης

6: Έγκριση Κατάρτισης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2020.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

7: Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης (ΔΕΗ).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

8: Έγκριση Τροποποίησης 1/2020 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

9: Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

10: Τροποποίηση 2 Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

11: 3η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

12: Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου 2.046.204,13 τ.μ., έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.4061/2012, όπως ισχύουν.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης , κ. Βασίλειος Άμπας

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη Ντιό

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα

 2. Τσιούμαρης Γρηγόριος

 3. Βαβλιάρας Γεώργιος

 4. Λυσσαρίδης Νικόλαος

 5. Κιάνας Στέργιος

 6. Πουταχίδου Όλγα

 7. Μαργαρίτης Γεώργιος

 8. Τοπαλίδης Ηλίας

 9. Δαδαμόγια Αικατερίνη

 10. Μακρυγιάννης Μενέλαος

 11. Κιοσές Ιωάννης

 12. Βόσδου Σωτήριος

 13. Άμπας Βασίλειος

 14. Σαββόπουλος Δημήτριος

 15. Κοζατσάνη Δέσποινα

 16. Μάνος Θωμάς

 17. Κυριακίδου – Τσιάγγου Καλλιόπη

 18. Φωλίνας Αθανάσιος

 19. Γιάτσιος Ιωάννης

 20. Χατζηζήσης Λάμπρος

 21. Καρυπίδης Θεόδωρος

 22. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία

 23. Λαζαρίδης Παύλος

 24. Κάτανας Ηλίας

 25. Γιαννακίδης Σταύρος

 26. Λιάσης Ιωάννης

 27. Κωτακίδης Γεώργιος

 28. Κώττας Παναγιώτης

 29. Μαρκόπουλος Ναούμ

 30. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 31. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

 32. Χριστοφορίδης Γεώργιος

 33. Μπουμπόναρη Νικολέτα

 34. Στρατάκης Ιωάννης

 35. Τζιώτζης Απόστολος

 36. Γιαννόπουλος Γρηγόριος

 37. Τσάκωνας Αντώνιος

 38. Καραντζίδης Βασίλειος

 39. Σαββουλίδης Χρήστος

 40. Πράσσος Στέφανος

Κοινοποίηση

 1. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Βασίλειο Μιχελάκη

 2. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

 3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 5. Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Δ.Μ.

 6. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚΟ Α.Ε.

 7. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

 8. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

 9. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

 10. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.