Από την συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για το νερό του Τριγωνικού. Δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω την συμπεριφορά του δημάρχου. Χθες στην δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τόσο του προέδρου του Τριγωνικού, τις δικές μου, των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, αλλά και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ζάκη Δ., να δώσει το κλειδί της δεξαμενής ύδρευσης του Τριγωνικού και στον πρόεδρο του χωριού, αναφέροντας γι αυτό ο καθένας μια σειρά επιχειρημάτων, ο δήμαρχος δεν δεσμεύτηκε να το κάνει.

Επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τον αυταρχικό του τρόπο λειτουργίας και την έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλα τα θεσμοθετημένα όργανα του δήμου.

Έτσι, αφού οι εκκλήσεις όλων έπεσαν στο κενό, το δημοτικό συμβούλιο πήρε απόφαση και έδωσε εντολή στον δήμαρχο να παραδώσει κλειδί στον πρόεδρο και να λήξει εκεί το θέμα.
Για να δούμε; Θα το κάνει;