Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, απορρίφθηκε, με ψήφους 7 υπέρ και 2 «παρών», η ένσταση του Ορέστη Τάτση (διαβάστε την εδώ), κατά της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Όπως ειπώθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης Ν. Κέφαλο, ο τρόπος που ακολουθήθηκε  ήταν αντίστοιχος  με αυτόν που τηρείται από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας βάσει του οποίου αξιολογούνται: Α. Τίτλοι σπουδών – Λοιπά Προσόντα (βαρύτητα 10%) Β. Καλλιτεχνικό έργο (βαρύτητα 20%) Γ. Διοικητικές ικανότητες (βαρύτητα 20%) Δ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που κατέθεσε ο υποψήφιος (βαρύτητα 20%) Ε. Η προσωπικότητα (βάσει της συνέντευξης) (βαρύτητα 30%).  Όπως διευκρινίστηκε ο εν λόγω τρόπος αξιολόγησης δεν ήταν δεσμευτικός για τα μέλη του Δ.Σ. καθώς αυτός δεν περιγραφόταν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, αλλά προτάθηκε και συμφωνήθηκε προς διευκόλυνση των μελών του Δ.Σ. για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης τους.