Πωλείται λόγω αναχώρησης, επιχείρηση Κ.Δ.Α.Π. στο κέντρο της Κοζάνης, με πολυετή παρουσία και εξασφαλισμένο πελατολόγιο. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για δωρεάν συμμετοχή των παιδιών. Μόνο σοβαρές προτάσεις στο τηλέφωνο 6983025947.