Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη 30-07-2020 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνέχιση του έργου «Συγκρότηση Τοπικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Κοζάνης» μετά την ένταξή του στο ΕΑΠ 2012-2015 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός υπευθύνων επιστημονικής επιμέλειας.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στον εορτασμό των 200 ετών από την Εθνική μας παλιγγενεσία

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

«Απευθείας αγορά ιδανικών μεριδίων 36,178% εξ αδιαιρέτου σε οικόπεδο εμβαδού 156,65 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 270574416026/0/0 και 169,84/360 ή 47,178% εξ αδιαιρέτου σε οικόπεδο εμβαδού 134,09 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 270574416027/0/0, αντίστοιχων εμβαδών 156,65 τ.μ. και 134,09 τ.μ. ιδιοκτησίας Χριστομάνου Δημητρίου – Ιωάννη και Χριστομάνου Ελένης, επί της οδού Ι. Τράντα, στο οικοδομικό τετράγωνο 265 στην πόλη της Κοζάνης ».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση χορήγησης άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού σε δύο θέσεις του αγροκτήματος Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση ή μη τροποποίησης της σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού λατομείου φυσικών λίθων (σερπεντινίτες) στη θέση ¨Ασβεσταριά¨ της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ Υψηλάντη, του οποίου μισθωτής είναι η εταιρεία ΑΤΛΑΣ Ε.Ε., ως προς το εμβαδό της έκτασης (μείωση της έκτασης από 39.502 τμ σε 14.010,76 τμ.)

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση ή μη μίσθωσης με απευθείας σύμβαση δημοτικής έκτασης, για την εκμετάλλευση λατομείου φυσικών λίθων, εμβαδού 20.100 τμ, στη θέση ¨Πέρασμα¨ της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή της Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εξέταση εισήγησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (33/2020) για την μετατόπιση ή μη περιπτέρου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο της συμβολής των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και πεζόδρομου οδού Σταδίου, στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εξέταση εισήγησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12/2020) για την κατασκευή λωρίδων ανάσχεσης της ταχύτητας των οχημάτων στους οικισμούς Ανθότοπου, Αλωνακίων, Κηπαρίου και Σιδερών του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Κοινότητα Πτελέας, του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση ή μη τροποποίησης της Απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 200MW, στη θέση ΛΚΔΜ των Δήμων Εορδαίας & Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την εταιρεία «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Συνλειτουργία των δραστηριοτήτων εξόρυξης αδρανών υλικών και επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση «Κερεμί Τεπέ» στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορά του έργου την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 1727/08.11.2019 αίτηση της κ. Δημάκη Μαρίας του Παναγιώτη, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Κοίλων στο Ο.Τ. 23 της Κοινότητας Κοίλων και συγκεκριμένα τη μείωση του πλάτους της οδού 11ης Οκτωβρίου και την αλλαγή χρήσης τμημάτων του καταργημένου δρόμου σε «Κ.Χ», «Πεζόδρομο» και «Άλσος».

Εισηγήτρια: κ. Ματίνα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Λήψη οριστικής απόφασης για την ονομασία οδών και πλατειών της Κοινότητας Άνω Κώμης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) της Π.Ε. Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

Εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 15,00 τ.μ. στο Κοινοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης για εγκατάσταση σταθμού Ο.Τ.Ε.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 16.600,00 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Κοινότητας Μαυροδενδρίου για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Η Συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)