ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, κ. Κώστα Καραμανλή

ΘΕΜΑ: «Μοχλός ανάπτυξης για την Κοζάνη το αεροδρόμιο Φίλιππος»

Κύριε Υπουργέ,

η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού από τις πολιτικές ηγεσίες των περασμένων ετών για αναβάθμιση του αεροδρομίου Κοζάνης, οδήγησε στη σταδιακή του απαξίωση με συνεχή μείωση της επιβατικής κίνησης, προβλήματα στις εμπορικές πτήσεις σύνδεσης της Κοζάνης με την Αθήνα και επίταση των προβλημάτων υποδομής και εξοπλισμού.

Το κλίμα βελτιώθηκε αισθητά το 2018 όταν, μετά τις πρωτοβουλίες του Δήμου Κοζάνης, άρχισε να δραστηριοποιείται στο αεροδρόμιο η εταιρεία εκπαίδευσης πιλότων πολιτικής αεροπορίας Egnatia Aviation, η μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων στην Ελλάδα και η 5η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η εταιρεία διαθέτει βάση και εκπαιδεύει 120 σπουδαστές από κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη της Κοζάνη, αφήνοντας ήδη πολύ θετικό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Λόγω γεωγραφικής θέσης ο Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο για τη Βόρεια Ελλάδα με την Ευρώπη και τα Βαλκάνια δημιουργώντας μια υπεραξία τόσο για την περιοχή όσο και την αεροπορία της χώρας. Αναδεικνύεται με έντονο τρόπο πλέον η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό της χρήσης του αεροδρομίου και ο προσανατολισμός για την εναλλακτική αξιοποίησή του με χαρακτήρα Γενικής Αεροπορίας, στα πρότυπα πολλών περιοχών της Ευρώπης, χωρίς η δραστηριότητα αυτή να εμποδίζει ή να περιορίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου ως εμπορικού αερολιμένα. Η ανάγκη εκμετάλλευσης κάθε αναπτυξιακής δυνατότητας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική δεδομένης και της μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή, που θα σημάνει –μεταξύ άλλων- και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε:
Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για την αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση του αεροδρομίου «Φίλιππος» της Κοζάνης;
Η προοπτική αξιοποίησής του με χαρακτήρα Γενικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας υπόψη και το έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις της εταιρείας που

ήδη αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης, αποτελεί προτεραιότητα και θα διευκολυνθεί;

Ο ερωτών Βουλευτής Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΔ

==================================

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι ο πολιτικός Αερολιμένας Κοζάνης ιδρύθηκε το 1955, με την υπ. αριθ. 10560/22- 07-1955 Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄151).

H κυριότητα του χώρου, επί του οποίου λειτουργεί ο Αερολιμένας ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς προέκυψε από αναγκαστική απαλλοτρίωση «υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου», η οποία κηρύχθηκε αρχικά με Βασιλικό Διάταγμα το έτος 1951, και κατόπιν, συμπληρωματικά, με απόφαση κήρυξης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης το 1974, για την επέκταση του αεροδρομίου. Η σκοπούμενη χρήση ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΦΕΚ Α 142/16-05-1951, κήρυξη απαλλοτρίωσης για 1224 στρέμματα και ΦΕΚ Δ΄192/22-07-1994, κήρυξη της απαλλοτρίωσης για 307 επί πλέον στρέμματα, για την επέκταση του αεροδρομίου).

H Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με τα υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Α/6743/ 1613/28.03.2018 και ΥΠΑ/ΔΤΥ/Δ7/Β/11299/2019/15.04.2019 έγγραφά της, αιτήθηκε την παραχώρηση του συνόλου της περιφραγμένης έκτασης του Αερολιμένα Κοζάνης στην ΥΠΑ, με σκοπό:

  • την χωροθέτηση και δημιουργία αεροπορικών εγκαταστάσεων που θα καθιστούν ελκυστικό τον Αερολιμένα για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως είναι η λειτουργία Αεροπορικών Σχολών και γενικότερα οι αεραθλητικής φύσεως δραστηριότητες Αερολεσχών και πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας

  • τη διευθέτηση ζητημάτων αδειοδότησης και πιστοποίησης του αεροδρομίου

  • τη διευθέτηση θεμάτων οργάνωσης Πάρκου καυσίμων στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΥΠΑ.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) απάντησε, με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.900/3753/Σ.692/24.04.2019 έγγραφό του, στην ΥΠΑ ότι δεν είναι δυνατή η έγκριση της παραχώρησης χρήσης του συνόλου της περιφραγμένης έκτασης του αεροδρομίου, διότι το αεροδρόμιο περιλαμβάνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η ΥΠΑ θα μπορεί να υποβάλλει στο ΓΕΑ αιτήματα παραχώρησης προσωρινής χρήσης επί μέρους εκτάσεων, έναντι μισθώματος, τα οποία θα εξετάζονται από το ΓΕΑ κατά περίπτωση.

Η ΥΠΑ εξετάζει την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και βελτίωσης πεδίου ελιγμών, προϋπολογισμού 2.200.000,00 € περίπου, σύμφωνα με υφιστάμενη, ήδη εγκεκριμένη, σχετική Μελέτη.

Σε σχέση με την ανάπτυξη του αεροδρομίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Η ΥΠΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μεριμνά για την προσέλκυση αεροπορικής δραστηριότητας στον Αερολιμένα Κοζάνης και έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν δραστηριότητες Γενικής Αεροπορίας και αεροπορικής εκπαίδευσης, πράγμα, που θα προσδώσει περαιτέρω υπεραξία στον Αερολιμένα και θα συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ήδη, μάλιστα, η ΥΠΑ διερευνά τη χωροθέτηση των κατάλληλων εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό και έχει καταρχάς συναινέσει για την παραχώρηση έκτασης 133,00 τ.μ. περίπου στην εταιρεία Egnatia Aviation, ώστε να τοποθετηθεί εκεί προκατασκευασμένος οικίσκος για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της Σχολής.

  • Πέραν της διατήρησης της αεροπορικής σύνδεσης της Κοζάνης, μέσω της ένταξής της στο καθεστώς της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας («άγονες γραμμές»), η ΥΠΑ λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες, για την αξιολόγηση κάθε πρότασης που αποσκοπεί στην ανάπτυξη πτητικών δραστηριοτήτων Γενικής Αεροπορίας.

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο Π. Καμπύλη