Με την παρούσα επιστολή ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την ευγενική προσφορά των βιβλίων στη νεοσύστατη βιβλιοθήκη της κοινότητά μας.

Η προσφορά σας αυτή θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας , στην πνευματική καλλιέργεια και αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων μας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού μας κοινού.

Ο Πρόεδρος

Καλαμπούκας Γεώργιος