Δύο νέες εντάξεις πράξεων της ΔΕΥΑ Κοζάνης στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για:

 

1. «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ»


Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 296.532,16€

 

2. «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ»

Η επιλέξιμηδημόσιαδαπάνηγια τον υπολογισμότης στήριξηςτης Ένωσηςανέρχεταισε 296.532,16€