Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών ότι στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 (Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr) συνεχίζεται ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  1. Τοπική Κοινότητα Μεσόβουνου, Πέμπτη 06 Αυγούστου 2020, ώρα 20.00, αίθουσα εκδηλώσεων πολιτιστικού συλλόγου Τ.Κ. Μεσόβουνου

  2. Τοπική Κοινότητα Εμπορίου, Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, ώρα 19.00, Καφενείο κ. Βόκα Ευθυμίου

  3. Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου, Τρίτη 11 Αυγούστου 2020, ώρα 20.30, αίθουσα εκδηλώσεων πολιτιστικού συλλόγου Τ.Κ. Μηλοχωρίου

Ομιλητές θα είναι:

    • Ευθύμιος Αθ. Μπατιάνης, Γεωπόνος-Οινολόγος M.Sc., Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, Δνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Η ανάγκη εφαρμογής της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)-Η εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή των δύο προσκλήσεων του προγράμματος»

    • Γεώργιος Σιδηρόπουλος, Γεωπόνος, Συνεργάτης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Η πρακτική εφαρμογή και τα αποτελέσματα της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Θα ακολουθήσουν και άλλες ενημερωτικές συναντήσεις στην ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς, εάν αυτό μας ζητηθεί. Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού και της τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων προστασίας παρακαλούμε τους παραγωγούς να φέρουν μάσκες και να τηρήσουν τις αποστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2461351166, 6974020739 (κ. Ευθύμιο Μπατιάνη).

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας α/α

Μακρίδου Μαριάνθη