Η «Έκφρασις» είναι ένα κέντρο ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού, εξειδικευμένο στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ασχολείται αποκλειστικά με μαθήματα έκθεσης, γλώσσας και λογοτεχνίας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, καθώς και με μαθήματα δημιουργικής γραφής. Επικεντρώνεται στην γλωσσική ανάπτυξη και την καλλιέργεια του γραπτού λόγου. Με μεθοδικότητα και αγάπη για την τέχνη του λόγου, συμβάλλει στην ανάπτυξη της σωστής και δομημένης έκφρασης.