1 θέση Τ.Ε. Μηχανικού, με ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου “Μερική Ανάδειξη της πόλης της Αρχαίας Αιανής”.

 

 

Κλικ ΕΔΩ για την προκήρυξη