Για την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων για τη σύναψη των ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ σύνδεσης και την αποφυγή συγχρωτισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Γραφείο Κοινού της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Τηλ. : 24630-55743 και 24630-54420, 54421, 54422.

Για την σύναψη Συμβολαίου Σύνδεσης απαιτείται να προσκομίζεται το ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ από τον Ο.Ε.Κ. ή η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ του κτίσματος και να καταβάλλεται ΕΓΓΥΗΣΗ 100,00€ για κάθε αυτόνομο διαιρετό χώρο (διαμέρισμα).

Όσοι ιδιοκτήτες απουσίαζαν κατά την διάρκεια της ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ από τα συνεργεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και επιθυμούν να συνδεθούν, πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Υπηρεσία (αρμόδιος: κ. Σιαμίδης Ν., Τηλ. : 24630-54420, 54421, 54422), ώστε να καταγραφεί η όδευση και η θέση εγκατάστασης του υποσταθμού (Πίνακα) της τηλεθέρμανσης στην οικοδομή τους .

Για την Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρακασίδης Δημήτριος