Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήματα της οδού Αριστοτέλους α). από τη συμβολή της με την οδό Γκέρτσου Κων/νου έως τη συμβολή της με την οδό Βοσπόρου, την Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 09:00 πμ έως 11:00πμ για εργασίες αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων του Δημοτικού φωτισμού και β) από την συμβολή της με την οδό Θράκης έως την συμβολή της με την οδό Γκέρτσου Κων/νου, την Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 09:00πμ έως 11:00πμ για εργασίες αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων του Δημοτικού φωτισμού

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών