Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το Διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του University of Food Technology at Plovdiv, Bulgaria, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 20-09-2020 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

 

Κλικ εδώ για την προκήρυξη