Ο Δήμαρχος Παγούνης με τις πολύπλευρες πρωτοβουλίες ,δημιούργησε ένα νέο τοπίο στην περιοχή και γενικώτερα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με καινοτόμες απόψεις και ιδέες προσπάθησε συνέβαλε, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας, των πολιτών ,γενικώτερα του λαού. Έλεγε συχνά ΟΤΙ ότι βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν η άμεση σχέση με την κοινωνία.

Η Δημαρχία Παγούνη ζωντάνεψε την πόλη της Κοζάνης, δημιούργησε φορείς, εργαλεία ,όπως η Δευακ , ηΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ,πού καθόρισαν και θα καθορίσουν θετικά την ζωή των πολιτών .Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Θα μας λείψει πολύ. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΑΡΧΕ !!!