Αγαπητέ Δήμαρχε Λάζαρε Μαλούτα και αγαπητές-οί Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης .

Απευθύνομαι προσωπικά στον κάθε έναν και στην κάθε μία προσωπικά ώστε να σας ζητήσω να μην παραχωρήσετε Δημοτική έκταση (και μάλιστα χιλιάδων στρεμμάτων), προς εγκατάσταση Βιομηχανικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου σε μη τοπική ιδωτική εταιρεία ,γιατί πιστεύω πως η Δημοτικές και Δημόσιες εκτάσεις ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους δημότες και στην προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των εισοδημάτων τους ,της εργασίας τους και την περιβαντολλογική ευταξία του Τόπου.

Ειδικά τώρα που ο Τόπος μας βρίσκεται σε μιά πολύ δύσκολη αναπτυξιακή καμπή λόγω κυρίως της άθλιας και εκδικητικής απόφασης της κυβέρνησης για την εξόντωση της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής και τις εξαγγελίες για μία αντι-αναπτυξιακή, αντι-περιβαντολλογική και άδικη μετάβαση σε οικονομίες μηδενικού οφέλους προς την τοπική οικονομία.

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της διαμάχης με την κυβερνητική πολιτική, πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα μας για την επόμενη μέρα, στα ζητήματα της Ενέργειας ,της Οικονομικής Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος με βάση τα νέα δεδομένα κλιματικής αλλαγής και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ανάπτυξης. Και σε αυτή την μάχη τον πρώτο ρόλο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και Δεύτερου βαθμού.

Στο επίκεντρο όλων αυτών κυρίαρχο ρόλο έχει η προστασία της Δημόσιας γης και η χρήση της για το Κοινό Καλό της τοπικής κοινωνίας.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ΑΠΕ( Φ/Β και Α/Γ ) είναι χρήσιμες μόνο για τους επενδυτές και τα κέρδη τους.

Δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας, δεν αναδεικνύουν την βιοποικιλότητα, δεν προσθέτουν στο τοπικό ΑΕΠ και αφορούν μόνο τον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε επενδυτή.

Επιπρόσθετα καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις Δημόσιας Γης (χιλιάδες στρέμματα) όταν πρόκειται για Βιομηχανικά πάρκα όπως στην προκειμένη περίπτωση, καθορίζοντας παράνομα τις χρήσεις γης, αποκλείοντας και περιορίζοντας τις άλλες αδειοδοτήσεις τοπικών επενδυτών, οι οποίες είναι χιλιάδες και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν.

Υπάρχει επομένως ένα θέμα αρχής που πρέπει να διέπει εφεξής τη λειτουργία του όλων των Ενεργειακών Δήμων. Η αρχή αυτή, κατά την γνώμη μου, πρέπει να ορίζει ότι η Δημόσια και ειδικά η Δημοτική γη παραχωρείται για επενδύσεις σε ΑΠΕ, πρωτίστως στις εγχώριες εταιρείες, συλλογικότητες, ιδιώτες επενδυτές και τοπικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Δηλ.σε κατόχους ΑΦΜ της ΔΟΥ Κοζάνης και των όμορων Ενεργειακών Δήμων.

Ταυτόχρονα οι Δήμοι και εφ` όσον διαπιστωθεί η ανάγκη δημιουργίας Φ/Β Πάρκων θα πρέπει να δημιουργούν Δημοτικές ενεργειακές Κοινότητες και Δημοτικά Ενενεργειακά Πάρκα από την Δημοτική γη ,προς διάθεση στους ενδιαφερόμενους Δημότες επενδυτές μικρούς και μεγάλους και όχι να τα παραχωρούν σε ξένες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες κατ` αποκλειστικότητα λες και είναι ιδιωτική τους περιουσία.

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές και αξιόλογες τοπικές παραγωγικές δυνάμεις που ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ και περιμένουν στην σειρά με πενιχρές πιθανότητες.Υπάρχουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις του λιγνιτικού κύκλου,υπάρχουν οι μικροεπενδυτές και κυρίως υπάρχουν οι τεράστιες δυνατότητες των ενεργειακών συνεταιρισμών Δήμων, Περιφέρειας και Κοινωνικών Εταίρων που είναι σε αναμονή.

Απαιτείται βέβαια να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ενεργειακές επιχειρησιακές δομές του Δήμου (νομίζω η Τ/Θ είναι μία καλή βάση) ώστε να δημιουργηθούν Βιομηχανικά Πάρκα σε Δημόσιες και Δημοτικές εκτάσεις. Δημόσιες πρέπει να λογίζονται και οι αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσες από την ΔΕΗ εκτάσεις και στην συνέχεια να παραχωρούνται με Αυτοδιοικητικό λειτουργικό πρόγραμμα στους τοπικούς επενδυτές και για όσο χρόνο χρειαστεί.

Ενδεχομένως αυτόν τον ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν προσωρινά, εταιρείες ήδη αδειοδοτημένες παραχωρώντας τμήμα της ισχύος τους και λειτουργώντας ως οδηγός για τους μικροεπενδυτές.

Έχει σημασία να επιμένουμε να καθιερώσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ώστε τα κέρδη από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ να μένουν στην τοπική οικονομία, στο εισόδημα των κατοίκων και τις τοπικές επιχειρήσεις.Υπάρχει η προοπτική να δημιουργηθούν σημαντικές ενεργειακές επιχειρηρήσεις με εξωστρέφεια εθνική και διεθνή, ακριβώς γιατί έχουμε τεχνογνωσία, δυνατότητες καθώς θα τους προσφέρουμε και το ολοκληρωμένο τοπικό- περιφερειακό σχέδιο.

Αγαπητές και αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι σας καλώ να στηρίξουμε ένα δικό μας πρόγγραμμα αξιοποίησης της Δημόσιας- Δημοτικής γής απο εμάς για εμάς.

Σκεφτείτε στην περιοχή μας όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα του Δημοσίου σε πεδιάδες και βουνά,να δωθούν σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και σε όλα να εγατασταθούν Β-ΑΠΕ.

Θα έχουμε χάσει την γη μας ,το πράσινο περιβάλλον και δεν θα έχουμε καμία οικονομική ανάπτυξη, γιατί θα έχει εγκατασταθεί μια θάλασσα από ατσάλι και γυαλί αντί για πράσινο και νερά.Ταυτόχρονα αυτή η εφιαλτική πιθανότητα μας αποκλείει από κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα. Μια γη σε κατοχή.

Αξίζει να αγωνιστούμε για ελεύθερη την κοινή μας γη, για το δικό μας πράσινο περιβάλλον και δίκαη ανάπτυξη του τόπου μας,για το μέλλον μας, παράλληλα με όσες άλλες δράσεις απαιτούνται σε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες.

Η απόφαση σας να μην παραχωρηθεί Δημοτική έκταση σε μη τοπική εταιρεία, για εγκατάσταση αποκλειστικά ιδωτικού Φ/Β Βιομηχανικού Πάρκου, ας είναι η αρχή που θα τεκμηριώνει την θέληση μας αλλά και τον οίστρο μας να δημιουργήσουμε ένα δίκαιο αναπτυξιακό πλαίσιο υπέρ των Δημοτών μας, σε αυτήν την κρίσιμη καμπή για τον μέλλον του τόπου μας.

Με εκτίμηση ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

π..ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ