Στην προμήθεια 20.000 δόσεων εμβολίων για την καταπολέμηση του CULICOIDESSPP (καταρροϊκός πυρετός), σε ζώα επιρρεπή στη νόσο όπως βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή, κτηνοτροφικών μονάδων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη δαπάνη είναι ύψους 22.600 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα γίνει με απευθείας ανάθεση στην «Boehringer-Ingelheim Hellas» ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE με έδρα το Κρυονέρι Αττικής.

kozan.gr