Παύση ισχύος της απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον Χαρίσιο Κ. Γκοβεδάρο. Επανήλθε από  σήμερα και τυπικά στη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, όπως είχε αποκαλύψει από τις 12/8, το kozan.gr, μετά από απόφαση της Αποκεντρωμένης. Το γεγονός ότι με την ακύρωση της υπ΄αριθ. 59187/11-05-2020 απόφασης στις 12-08-2020, αυτή θεωρείται ως ουδέποτε γενόμενη κι έπαψε πλέον να είναι σε ισχύ αυτοδίκαια οποιαδήποτε περαιτέρω πράξη τοποθέτησης του κ. Χαρίσιου Γκοβεδάρου, δεδομένου ότι επανέρχεται σε ισχύ η πρότερη απόφαση τοποθέτησής του, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι η υπ΄αριθ. 39370/1337/16-04-2014.

Δείτε την απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύτηκε σήμερα 16/9 στην Διαύγεια