Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύντομα θα ξεκινήσει την υλοποίηση των ακόλουθων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 1. Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και Εμπορίας Κρασιού

 2. Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEAM για εκπαιδευτικούς

 3. Ελληνική Μουσική Παράδοση: τυπικές και άτυπες πρακτικές

 4. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ στις Διεθνείς Αγορές

 5. Internal audit & fraud examination

 6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα

 7. Διαχείριση Κρίσεων και Αλλαγών. Πρακτικές Εφαρμογές στη Διοίκηση

 8. Συμβουλευτική Εκπαίδευσης στις Διαπροσωπικές Σχέσεις

 9. Τεχνικές Διαπραγμάτευσης στο Μάνατζμεντ

 10. Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία

 11. Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας

Αναλυτικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ: https://kedivim.uowm.gr .

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ:

Email: [email protected]

Τηλέφωνο:2385055008

Ώρες επικοινωνίας 08.00 – 12.00 πμ.