Σας καλούμε σε έκτακτη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω της εξέλιξης που συνιστά το θέμα συζήτησης:

Ενημέρωση – συζήτηση για την έλευση ανήλικων, ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στο Ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ.