Γενικότερα η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει αυξημένη ζήτηση για υλοποίηση έργων ΑΠΕ το τελευταίο διάστημα και αποτελεί «ειδική περιοχή λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης».

Από τη βάση δεδομένων της ΡΑΕ, προκύπτει ότι στον Δήμο Εορδαίας για παράδειγμα, έχουν πάρει άδεια παραγωγής 9 έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 144 MW εκ των οποίων μόλις 2 έργα ισχύος 30 MW έχουν πάρει οριστικούς όρους σύνδεσης και Άδεια Εγκατάστασης, και επομένως φαίνονται στη διαθεσιμότητα του πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά συνέπεια από τα 114 MW που υπολείπονται, ενδέχεται να αδειοδοτηθούν τουλάχιστον 4 έργα συνολικής ισχύος 46,3 MW τα οποία έχουν εξασφαλίσει ήδη ΑΕΠΟ. Τα υπόλοιπα 68 MW αφορούν 2 αιολικά πάρκα ισχύος 58 MW που έχουν χαμηλή πιθανότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και μία νέα άδεια για Φ/Β ισχύος 10 MW.

Οι διαθέσιμοι υποσταθμοί στο δήμο Εορδαίας (Τρείς υποσταθμοί συνολικής ικανότητας 75 MVA) και το όμορο ΚΥΤ Αμυνταίου (50 MVA) συνολικής ικανότητας παροχής ισχύος σε μονάδες ΑΠΕ, ύψους 125 MVA, προσφέρουν ήδη παροχή 41.5 MVA σε εν λειτουργία και υπό εγκατάσταση μονάδες (με τελικούς όρους σύνδεσης). Επομένως 83.5 MVA είναι διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων των περιθωρίων του δικτύου.

Οι νέες αιτήσεις στην περιοχή είναι πολύ υψηλές (1.810 MW περίπου) εκ των οποίων το 56% περίπου αφορά έργα που αναπτύσσει η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και θα συνδεθούν στο ΚΥΤ Καρδιάς, το ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου ή στο νέο ΚΥΤ Πτολεμαΐδας. Λοιπές εταιρείες έχουν αιτηθεί 22 έργα στη ΡΑΕ, συνολικής ισχύος 808,4 MW αλλά τα έργα αυτά δεν αποτελούν ανταγωνιστικά έργα για όρους σύνδεσης καθότι δεν μπορούν να συνδεθούν στους υφιστάμενους υποσταθμούς.

Συνολικά, η εκτίμησή είναι ότι περίπου 15 έργα μέσου μεγέθους (3 – 18MW έκαστος) συνολικής ισχύος περί τα 130 MW που ενδέχεται να υλοποιηθούν στην περιοχή δημιουργούν αβεβαιότητα για τους όρους σύνδεσης μικρότερων έργων, αλλά όχι κορεσμό καθότι οι υφιστάμενες υποδομές σύνδεσης της ΔΕΗ στα λιγνιτικά πεδία είναι ικανές για την απορρόφηση της ζήτησης για την ανάπτυξη έργων Φ/Β.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο καθοριστικός παράγοντας για μια επιτυχημένη επένδυση στην περιοχή είναι ο χρόνος. Θα έπρεπε να ισχύει όμως το «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε», ενισχύοντας ένα άναρχο καθεστώς αδειοδότησης;

Αντώνης Δημητρίου
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός & Αεροναυπηγός

www.b2green.gr