Ενημέρωση των μελών του ΔΣ του ΕΒΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27/09/2020 από τον Σύνδεσμο Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας για το πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκε το αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμέτοχη τόσο των μελών του ΕΒΕ όσο και γενικότερα πολιτών από τη Δυτική Μακεδονία.

Από τη μεριά των μελών του ΔΣ του ΕΒΕ εκφράστηκε η πλήρης υποστήριξη του προγράμματος με ένα και μοναδικό κοινό στόχο, χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής μέσα από τη συμμετοχή τους στις «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» να εξασφαλίσουν σταθερό και σίγουρο εισόδημα για τα επόμενα είκοσι χρόνια και το παραγόμενο αποτέλεσμα να παραμένει στον τόπο μας.

Ταυτόχρονα από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΒΕ εκφράστηκε η βούληση να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής και του επιμελητηρίου στις υπό ίδρυση Ενεργειακές Κοινότητες.

Τέλος οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου μας κάλεσαν τα μέλη του ΕΒΕ και τους πολίτες της περιοχής από τη Δευτέρα 28/09/2020 να υποβάλουν την Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα είτε στα γραφείο Υποδοχής και ενημέρωσης είτε μέσω του website του συνδέσμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος τηλ. 6942445160

2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος Α Αντιπρόεδρος τηλ. 6978776056

3. Ασλανίδης Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος τηλ. 6937199253

4. Ζυγούρης Φώτης Γεν. Γραμματέας τηλ. 6976994024

5. Πασχαλίδης Κων/νος Ταμίας τηλ. 6946330261

Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης κοινού

Λαρίσης 17-Κοζάνη Τηλ 2461040715 -2461040415

e-mail : [email protected]

Web site: sefpdm.gr