Ένταξη νοσηλευτών-νοσηλευτριών που εργάζονται σε ορυχεία και Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε. , στο θεσμό των ΒΑΕ.

Οι εβδομήντα περίπου μόνιμοι νοσηλευτές –τριες, που εργάζονται σε ορυχεία και Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ, είναι οι μόνοι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους εργασίας που δεν εντάσσονται στο καθεστώς των ΒΑΕ.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εργάζονται σε οκτάωρες βάρδιες όλο το 24ωρο και παρεμβαίνουν για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας και εργατικό ατύχημα προκύπτει στους εργαζόμενους οπουδήποτε στα ορυχεία και ΑΗΣ της ΔΕΗ (πάνω σε μηχανήματα κλπ). Οι υψηλές- χαμηλές θερμοκρασίες και σε εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας, η επιβαρυμένη ατμόσφαιρα με ευθύνη της ΔΕΗ, το εργασιακό άγχος κλπ αποτελούν βλαπτικούς παράγοντες την υγεία των εργαζομένων και απαιτούν την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, με ποιο σκεπτικό εξαιρούνται οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι από την ένταξή τους στο καθεστώς των ΒΑΕ και τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνησή ώστε να αρθεί η αδικία απέναντι στους συγκεκριμένους εργαζόμενους;

Οι Βουλευτές

Στολτίδης Λεωνίδας

Κατσώτης Χρήστος

Καραθανασόπουλος Νίκος