Τελευταία ημέρα του Εννιαημέρου προσφορών στα καταστήματα της πόλης και ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης προσέφερε τον παραδοσιακό χαλβά.