Δείτε σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα υποδομής στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης. Σημερινές (25/10) εικόνες.