Η αισθητική μιας πόλης κρίνεται στις λεπτομέρειες και επηρεάζεται από το αν σεβόμαστε οτιδήποτε αποτελεί δημόσια περιουσία στέλνω κάποιες φωτογραφίες για να κρίνετε: