Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, υπεγράφη σήμερα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, η σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη και της εταιρείας που θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και ωρο-μέτρησης προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το προς προμήθεια σύστημα καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες  θα περιλαμβάνει:

 Προμήθεια 38 ηλεκτρονικών μηχανημάτων – ρολογιών καταγραφής παρουσιών προσωπικού με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σημείων εγκατάστασης, εάν προκύψει ανάγκη. Τα μηχανήματα-ρολόγια καταγραφής παρουσιών θα τοποθετηθούν στα κτήρια (Υπηρεσιών Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων) που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κάθε τερματική συσκευή θα είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο του αντίστοιχου κτηρίου και μέσω αυτού θα συνδέεται στον κεντρικό εξυπηρετητή (server Κοζάνης) στον οποίο θα είναι εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό.

 Προμήθεια 38 τροφοδοτικών Backup με μπαταρία, που θα συνοδεύουν τα προαναφερθέντα μηχανήματα – ρολόγια καταγραφής παρουσιών.

 Προμήθεια ατομικών καρτών για 1000 εργαζόμενους, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των μηχανημάτων – ρολογιών καταγραφής παρουσιών προσωπικού.

 Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την διαχείριση ελέγχου παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού για το σύστημα ωρομέτρησης, εύχρηστου, απλοποιημένου και αξιόπιστου, εγκατεστημένου στον κεντρικό μας εξυπηρετητή (server Κοζάνης) και την υποστήριξη και αρχικοποίηση του συστήματος.

 Εγκατάσταση, ρύθμιση του συστήματος σε κάθε κτήριο και εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση του συστήματος και της εφαρμογής.

 Παροχή πλήρους και άμεσης τεχνικής υποστήριξης του συστήματος για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης όσον αφορά στη λειτουργία του συστήματος.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.905 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

kozan.gr